Audyt energetyczny – kiedy jest potrzebny?

Wiele osób zastanawia się nad wykonywaniem audytu energetycznego przed termomodernizacją swojego domu, niektórzy uważają, że ocieplenie 5 cm lub maksymalnie 10 cm grubością styropianu jest wystarczającą wartością do zmniejszenia zużycia energii w budynku i jednocześnie spełnieniem minimalnych wymagań technicznych przy przystępowaniu do programu wspomagającego termomodernizację, jakim jest program Czyste Powietrze.

Audyt energetyczny – pomoc przy termomodernizacji budynku

Świadomość oszczędności energii rośnie z roku na rok wśród Polaków. Jest to związane z rosnącymi cenami nośników energii, które muszą być dostarczone do gospodarstw domowych. Nawet najtańsze źródło energii nie przyniesie oczekiwanych oszczędności gdy budynek jest nieefektywny energetycznie, gdy energia cieplna ucieka z niego w zbyt szybkim tempie. Rozwiązaniem tego problemu może być termomodernizacja, czyli wymiana nieefektywnego kotła grzewczego, ocieplenie ścian, stropów, dachu, podłóg na gruncie budynku oraz wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. Wsparcie tych planów modernizacyjnych w postaci dotacji pieniężnej umożliwia rządowy program Czyste Powietrze. Opłacalność tej inwestycji jest tym większa, im budynek jest starszy i nie był do tej pory poddany żadnej termomodernizacji. Wykonywaniem audytów energetycznych z dużym doświadczeniem specjalizuje się firma CEB.COM.PL, w których to oprócz wyliczenia opłacalności poszczególnych zadań termomodernizacyjnych wykonywanych jest szereg innych obliczeń między innymi wyliczenia minimalnych grubości izolacji dla modernizowanych przegród budynku, które trzeba podać we wniosku programu Czyste Powietrze

Oprócz rzetelnego audytu energetycznego, który wspomaga proces przyznania dotacji, firma Aleksander Sudoł CEB.COM.PL udziela wskazówek remontowych tak, aby prace termomodernizacyjne przebiegły sprawnie bez popełniania błędów, które mogą generować dodatkowe niepotrzebne koszty.

Czy audyt energetyczny jest opłacalny?

Opłacalność zlecenia wykonania audytu energetycznego jest zależna od naszej wiedzy. Gdy posiadamy dobrą wiedzę techniczną i sami potrafimy sobie policzyć minimalną grubość izolacji np. ścian zewnętrznych i gdy jest to jedyna praca modernizacyjna w naszym budynku, bo kocioł grzewczy jest już wymieniony to wydatek rzędu 1000 zł, może być niepotrzebny. Z drugiej strony rządowy program dotuje w 100% koszty audytu energetycznego do programu czyste powietrze w wysokości do 1000 zł. Więc jeżeli ktoś nie jest pewny swoich wyliczeń i obawia się odrzucenia wniosku z powodu podania zbyt niskiej grubości zastosowanej izolacji termicznej, to warto wydać tę kwotę, żeby mieć świadomość prawidłowego wypełnienia wniosku, który trzeba złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jeżeli mamy możliwość elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość to bezpośrednio na stronie Obywatel.gov.pl.

Audyt energetyczny – zalety.

Największą zaletą audytu energetycznego jest jego kompleksowe podejście do zagadnienia termomodernizacji budynku i wybrania tylko tych prac, które są energetycznie najbardziej opłacalne lub tych, które będą kompromisem pomiędzy najlepszą efektywnością energetyczną i tymi pracami, które w ujednolicony sposób udoskonalą budynek termicznie, technicznie i wizualnie.

Dodatkowymi zaletami audytu energetycznego są:

  • Wyliczenie grubości izolacji termomodernizacyjnych przegród zgodnie z WT 2021 (wymagania techniczne obowiązujące po 31 grudnia 2020 r.)
  • Wyliczenie powierzchni do ocieplenia
  • Wyliczenie kosztów prac modernizacyjnych i ich okresu zwrotu (SPBT – prosty czas zwrotu nakładów)
  • Wyliczenie zapotrzebowania budynku na moc grzewczą systemu ogrzewania oraz energię potrzebną do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • Oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych związanych z wybranym wariantem termomodernizacyjnym
  • Wyliczeniem współczynnika EP energii pierwotnej budynku przed i po termomodernizacji.

Regulacje prawne związane z audytem energetycznym.

Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Nowe rozporządzenie wprowadza dwa nowe zapisy:

  • Czy z audytu energetycznego WYNIKA/NIE WYNIKA, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.
  • Czy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTANIE/NIE ZOSTANIE zainstalowana mikroinstalacja (fotowoltaiczna, wiatrowa, wodna) odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej wyrażonej w kW.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.