Co musisz wiedzieć o spawaniu MIG MAG?

Spawanie MIG MAG, czyli migomatem było stosowane już w latach 50. ubiegłego wieku. Od tej pory metoda ta nie traci na popularności. Przekonaj się dlaczego.

Czym jest spawanie MIG MAG?

Nazwa MIG MAG pochodzi od angielskiego skrótu – MIG (Metal Inert Gas) oraz MAG (Metal Active Gas). Ten pierwszy termin odnosi się do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (najczęściej stosowane są gazy takie jak argon i hel), natomiast drugi odnosi się do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem).

Jak już wspomnieliśmy, te metody spawania są znane już od lat 50. minionego wieku, jednak początkowo stosowano tylko gazy obojętne. Wprowadzenie składników odtleniających do drutu elektrodowego sprawiło, że możliwe stało się spawanie w osłonie gazów aktywnych.

Jak działa migomat?

Zasada działania migomatu polega na stopieniu się spawanego materiału i elektrody topliwej (inaczej drutu elektrodowego) z ciepłem łuku spawalniczego. Łuk jarzy się pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą topliwą. Podajnik drutu podaje drut do uchwytu spawalniczego. Jego koniec wysuwa się z końcówki prądowej uchwytu spawalniczego i wtedy jest doprowadzany do niego prąd. Natomiast jeziorko spawalnicze tworzy się z nadtopionych brzegów spawanego materiału oraz roztopionego metalu elektrody. Z dyszy gazowej wydostaje się odpowiedni strumień gazu osłonowego. Chroni on łuk spawalniczy oraz jeziorko przed dostępem powietrza. Kiedy jeziorko stygnie, tworzy się spoina łącząca spawane elementy.

W ten sposób możesz spawać różne materiały. Pamiętaj tylko o odpowiednim dobraniu gazu osłonowego oraz drutów elektrodowych.

Od gazu osłonowego zależy bowiem zachowanie się łuku spawalniczego. Ma on także wpływ na głębokość wtopienia oraz skład chemiczny spoiny.

Jak spawać migomatem?

Przede wszystkim trzeba odpowiednio przygotować stanowisko do spawania migomatem. W jego skład wchodzi:

 • migomat,
 • podajnik drutu – może być wbudowany w urządzenie lub znajdować się na zewnątrz,
 • przewód zespolony – łączy podajnik drutu ze źródłem prądu (jest potrzebny tylko wtedy, kiedy podajnik znajduje się na zewnątrz),
 • wielofunkcyjny przewód z uchwytem MIG MAG, który doprowadza prąd spawania do drutu,
 • gaz osłonowy (butla z gazem),
 • przewód masowy z zaciskiem  – łączy on spawany przedmiot ze źródłem prądu,
 • układ wolnego chłodzenia uchwytu, czyli chłodnica cieczy.

Zajarzenie łuku następuje po naciśnięciu przycisku na uchwycie spawalniczym (charakter kontaktowy). Wysuwający się drut stapia się, a dzięki zjawisku samoregulacji długość łuku pozostaje stała. Kiedy zaczynasz spawać, musisz pamiętać o regularnym przemieszczaniu uchwytu spawalniczego wzdłuż spoiny. Obserwuj kształt spoiny. Staraj się też utrzymać stałą pozycję oraz odległość uchwytu od spawanego elementu.

Stworzenie prawidłowej spoiny to priorytet, więc cały czas właśnie na niej się koncentruj. Chwila nieuwagi może skutkować poważnym błędem.

Jak dobrać parametry urządzenia?

Zanim zaczniesz spawać, musisz dobrać odpowiednie parametry spawania. Należą do nich:

 • natężenie prądu spawania i napięcie łuku,
 • prędkość podawania drutu,
 • rodzaj i średnica drutu,
 • prędkość spawania,
 • nachylenie uchwytu spawalniczego.

Oczywiście spawanie migomatem nie jest możliwe bez odpowiedniej odzieży ochronnej, przyłbicy lub maski spawalniczej. Nie zapomnij o tych ważnych zasadach BHP.

Metoda spawania MIG MAG zaliczana jest do jednej z łatwiejszych. Powstała spoina ma dobrą jakość, a sam proces spawania jest dość komfortowy. Ta technika nadaje się do spawania różnych materiałów. Nic zatem dziwnego, że korzystają z niej nie tylko amatorzy, ale i profesjonaliści.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.