Co to jest RRSO? Sprawdź jak banki liczą koszty kredytów i pożyczek

Konsumpcyjny tryb życia powoduje, że popyt gospodarstw domowych na pieniądz stale rośnie. Determinowane jest to w ogromnym stopniu dużą łatwością w jego pozyskaniu w banku, ale i dzięki pojawianiu się na rynku kolejnych pozabankowych instytucji. Błądząc wśród licznych ofert, jakie serwują nam firmy pożyczkowe nie trudno się zgubić. Na co zwracać uwagę wybierając finansowanie, aby nie zapłacić za wiele?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to wskaźnik procentowy, który powinien przedstawiać całkowite koszty związane z udzieleniem kredytu czy pożyczki w skali roku. Można zatem nazwać go wskaźnikiem opłacalności finansowania. Jakie czynniki biorą pod uwagę banki podczas jego wyliczania?

Ile kosztuje pieniądz?

Obliczenie kosztu kredytu samodzielnie, zwłaszcza w przypadku ofert banków może być wyczerpującym zadaniem z uwagi na to, że na koszt kredytu wpływa również ryzyko związane z finansowaniem, jak i wiarygodność potencjalnego pożyczkobiorcy, a te zmienne mogą być liczone na różne sposoby. Osoba posiadająca stałe dochody i dobrą historię kredytową może liczyć na znacznie lepsze warunki niż ta, która nie ma historii lub posiada negatywne wpisy w bazach BIG czy BIK albo nie może wykazać stałych dochodów. Dodatkowo bank od takiej osoby może żądać zawarcia ubezpieczenia na przykład na wypadek utraty pracy, a przez to rośnie koszt kredytu czy pożyczki.

Banki podczas oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy korzystają z metody scoringu kredytowego. Wynik analizy przedstawiany jest w postaci punktowej, a od ilości punktów zależy czy finansowanie w ogóle będzie mogło zostać udzielone oraz jakie ryzyko wiąże się z jego udzieleniem. Wynik ma zazwyczaj charakter ostateczny, przez co eliminowane są wnioski osób, których sytuacja może wynikać np. z błędów proceduralnych. Przygotowaniem scoringu zajmują się wyspecjalizowane instytucje, jakimi są biura kredytowe.

Ponieważ banki zarabiają na odsetkach w czasie, zdarza się, że w umowach zawierane są zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty, które obligują pożyczkobiorcę do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszym zwrotem kapitału. Ponadto banki muszą uwzględniać w swoich analizach również zmianę wartości pieniądza w czasie.

RRSO a RSO – ile kosztuje dodatkowa litera?

Na ulotkach firm oferujących finansowanie najbardziej widoczne są informacje o wysokości RSO, przez co koszty związane z finansowaniem wydają się wyjątkowo niskie. Roczna Stopa Oprocentowania jest jednak wskaźnikiem, który określa wyłącznie koszt pieniądza w skali roku, czyli powszechnie znane odsetki. Kredytobiorca jednak musi liczyć się również z koniecznością poniesienia kosztów związanych między innymi z prowizją, ubezpieczeniem, kosztem rozpatrzenia wniosku czy innymi opłatami bankowymi, a te koszty zawarte są dopiero we wskaźniku RRSO. Składników tego kosztu jest więcej, a co za tym idzie, sam wskaźnik musi być wyższy. Warto zwracać uwagę na informacje zapisane “drobnym druczkiem” na ulotkach promocyjnych.

Wysokość RRSO jest dyktowana ustawowo. Wzór na obliczenie tego wskaźnika znaleźć można w Ustawie o kredycie konsumenckim, która w 2012 roku została zmieniona tak, aby spełniać standardy zawarte w Dyrektywie Europejskiej.

Czy wysokość RRSO zawsze oznacza taki sam koszt?

Niestety nawet wyznaczony przez bank poziom RRSO w przypadku tej samej kwoty finansowania może oznaczać zupełnie inny finalny koszt. Całkowite koszty finansowania mogą być wyższe, gdy wybieramy dłuższy czas trwania umowy. Podobnie różne wyniki osiągnąć można wybierając spłatę równymi ratami oraz ratami malejącymi. W przypadku spłat ratami równymi, raty kapitałowe są w stosunku do odsetek niższe, zatem koszt obsługi kredytu jest stosunkowo wyższy.

Na czym zarabiają banki, jeżeli oferują RRSO 0%?

Zdarzają się reklamy, w których wyraźnie widnieją informacje o braku kosztów obsługi kredytu czy pożyczki (RRSO 0%). W takich przypadkach często udzielenie finansowania wiąże się koniecznością skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez bank np. otworzenie rachunku. Nieprzestrzeganie terminów zawartych w umowie również może zakończyć się wysokimi karami.

Obliczanie kosztów kredytu czy pożyczki samodzielnie

W Internecie na niemal każdej stronie instytucji bankowej czy pozabankowej znaleźć można kalkulatory kosztów kredytu czy pożyczki. Dokładne wprowadzenie wszelkich danych dotyczących planowanego finansowania pozwoli na uzyskanie miarodajnych wyników, jakie koszty możemy uzyskać, jeżeli złożymy wniosek o kredyt lub pożyczkę. Nie zawsze będą one zgodne z finalnie przedstawioną przez bank ofertą, niemniej można się dzięki nim dowiedzieć jakie szacunkowe koszty będziemy musieli ponieść.

Podsumowując, RRSO jest wskaźnikiem, na podstawie którego można w dosyć łatwy sposób ocenić, na ile opłacalne jest uzyskanie finansowania w danej instytucji finansowej. Pozwala on na rzeczywiste porównania kosztów całkowitych, jakie należy ponieść, decydując się na ofertę banku czy instytucji pozabankowej. Całkowite koszty, z jakimi musi pogodzić się pożyczkobiorca zależą od jego sytuacji oraz dotychczasowej historii. Wiarygodny klient będzie mógł liczyć na niższe koszty oraz większe możliwości negocjacji warunków.

Źródło: zaradnyfinansowo.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.