Czy trzeba wykonać pomiary elektryczne do ubezpieczenia?

Większość posiadaczy domków jednorodzinnych oraz mieszkań ubezpieczenia swoje lokale. Ma to zapewnić spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie wszyscy jednak wiedzą, że uzyskanie pieniędzy z ubezpieczenie domu wymaga spełnienia wielu warunków. Jednym z nich są ważne przeglądy techniczne, w tym przegląd instalacji elektrycznej. Bez aktualnego protokołu z przeglądu, szanse na uzyskanie odszkodowania spadają niemal do zera. Taka informacja zawarta jest w warunkach ubezpieczenia, ale nie wszyscy dokładnie je czytają. Warto o tym wiedzieć, bo nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Przegląd instalacji w domku jednorodzonym powinien być na stałe wpisany do kalendarza. Nie jest drogi, nie zajmuje dużo czasu, a pozwala poczuć się bezpiecznie. Zaniedbana instalacja elektryczna może stać się powodem poważnych kłopotów, m.in. pożaru, który często kończy się tragicznie.

Warunki ubezpieczenia domu 

Aby uzyskać ubezpieczenie, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunki Ubezpieczeń. Każdy ubezpieczyciel dba o swoje interesy i wymaga od ubezpieczających przestrzegania przepisów. Ochrona ubezpieczenia jest ważna tylko wtedy, kiedy właściciel domu wypełnia obowiązki i stosuje się do przepisów prawa. Jednym z nich jest regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej. To warunek, aby uzyskać pieniądze w wypadku pożaru wywołanego niesprawną instalacją elektryczną.

pomiary elektryczne
Aby uzyskać ubezpieczenie, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunki Ubezpieczeń. Każdy ubezpieczyciel dba o swoje interesy i wymaga od ubezpieczających przestrzegania przepisów

Kto jest odpowiedzialny za regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej?

Wykonywanie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznej leży w gestii właściciela lub zarządcy nieruchomości. W przypadku mieszkań w bloku są to spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, a w przypadku domów jednorodzinnych ich właściciele. Ich obowiązkiem jest znalezienie dobrego elektryka i zlecenie wymaganych prac. Są to m.in.

 • przeglądy okresowe i obowiązkowe,
 • zlecanie napraw, modernizacji i wymaganych remontów.

Obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej wymagana jest co 5 lat. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, nie należy czekać, tylko niezwłocznie wezwać specjalistę. Elektryk Wrocław sprawdzi stan instalacji i w razie potrzeby wykona niezbędne naprawy. Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni pozwala wykryć drobne usterki, które mogą się rozwinąć i spowodować poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Badanie stanu instalacji elektrycznej warto wykonywać w momencie nabycia domu czy mieszkania, a także każdorazowo, po przeprowadzam remoncie. Pomiary elektryczne Wrocław to dobry sposób na sprawdzenie, czy instalacja działa prawidłowa, nie zagraża sprzętom domowym i nie stwarza zagrożenia pożarem.

Po co robić przeglądy instalacji elektrycznej?

Część osób uważa, że wymagane prawem przeglądy to tylko niepotrzebny wydatek i strata czasu. Nic bardziej mylnego. W trakcie przeglądu dobry elektryk Wrocław może wykryć i usunąć usterkę, która może być przyczyną pożaru lub zepsucia wszystkich domowych urządzeń, w tym oświetlenia. Nikt by tego nie chciał, dlatego nie warto zwlekać z wykonaniem pomiarów elektrycznych. Oczywiście jest to również ważne i niezbędne dla uzyskania odszkodowania, gdy instalacja zawiedzie i spowoduje przykre dla lokatorów skutki.

Co bada się w czasie przeglądów instalacji elektrycznej?

Przeglądy instalacji elektrycznej wykonuje się dwuetapowo. Pierwsza część to oględziny, w których czasie elektryk Wrocław ogląda instalacje, sprawdza stan ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed porażeniem prądem, dokonuje oceny sprawności stanu połączeń oraz osprzętu. Specjalista sprawdza, czy z instalacji nie wydobywa się dym, czy swąd, monitoruje prawidłowość oznaczeń przewodów oraz poprawność połączeń przewodów. Do drugiego etapu kontroli niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, mierniki i próbówki. Doświadczony elektryk sprawdza m.in.

 • ciągłość przewodów,
 • samoczynne wyłączanie zasilania,
 • biegunowość,
 • wyłączniki RCD,
 • spadek napięcia,
 • ochronę uzupełniającą,
 • wykonuje badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • wykonuje próby funkcjonale i operacyjne.

Dzięki pomiarom można ocenić, czy instalacja jest bezpieczna i nadaje się do dalszej pracy. Bardzo ważnym elementem kontroli instalacji jest protokół odbioru. Jest on podstawą do staranie się wypłaty odszkodowania. Musi być stworzony według określonego schematu. Ważne, aby zawierał:

 • dane i pieczątkę firmy dokonującej pomiarów,
 • imię i nazwisko elektryka,
 • dane, nawę i miejsce zainstalowania instalacji i aparatów,
 • rodzaj wykonywanych pomiarów,
 • wykaz użytych urządzeń i sprzętu,
 • wyniki pomiarów,
 • zalecenia pokontrolne.

Kto może wykonywać przeglądy instalacji elektrycznych?

Bardzo istotne jest, kto wykonuje pomiary instalacji elektrycznych. Musi być to osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje. Oprócz uprawnień ważne jest doświadczenie, które pozwala zauważyć najmniejsze niedociągnięcia i usterki. Takie cechy posiada Elektryk Wrocław, który dokonuje pomiarów elektrycznych za pomocą nowoczesnego sprzętu, z dużą precyzją i dokładnością. Do pomiarów stosowane są mierniki, które mają wymagane paramenty i aktualne świadectwa kalibracji. Dzięki temu przegląd nie zostanie zakwestionowany, będzie zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Regularne przeglądy instalacji elektrycznej pozwalają czuć się bezpiecznie. Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony. Jest w tym powiedzenie dużo prawdy. Warto zadbać o wymagane kontrole, a w razie niespodziewanego zderzenia nie będzie problemów z uzyskaniem pieniędzy z odszkodowania.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Komentarze (06)

 • Adam

  25 listopada 2020 / 2 lata ago

  Bzdura, osoba wykonująca pomiary elektryczne nie musi mieć uprawnień budowlanych!!! Autorowi sugeruję doinformować się i nie pisać bzdur.

 • Mateusz

  6 lutego 2021 / 2 lata ago

  Zgadza się, wystarczy mieć świadectwo kwalifikacyjne SEP D+E+ pomiary elektryczne.

 • ZP

  18 lipca 2021 / 1 rok ago

  Zgodnie z art. 57.1 pkt.4 prawa budowlanego do pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej trzeba mieć uprawnienia budowlane elektryczne.

  • ID

   7 marca 2022 / 9 miesięcy ago

   Proszę dokładnie przeczytać, jest tam napisane LUB osoby, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 6… I sprawdzić co tam jest napisane i nie pisać bzdur!

  • Kati

   7 marca 2022 / 9 miesięcy ago

   Proszę zapoznać się z całym artykułem, nie tylko fragmentem!

 • ID

  7 marca 2022 / 9 miesięcy ago

  ZP – proszę dokładnie przeczytać, co się przytacza i nie wprowadzać w błąd.
  Z art. 57.1 pkt. 4 prawa budowlanego:
  “a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 6,”,
  a w art. 62 mamy jasno napisane: “Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *