Czym wyróżniają się silikaty na tle innych elementów murowych?

Materiały budowlane to szeroka grupa różnego typu produktów wykorzystywanych przy budowie np. domów jednorodzinnych. Do wznoszenia ścian zewnętrznych i przegród wewnętrznych różnego rodzaju służą między innymi silikaty, których popularność w ostatnich latach wciąż rośnie i na wybór których decyduje się coraz więcej ekip budowlanych. Czym wyróżniają się bloczki i cegły silikatowe na tle innych materiałów?

Silikaty, czyli wyroby wapienno‑piaskowe

Silikaty to wyroby powstające z naturalnych surowców, takich jak: piasek, wapno i woda. Są one szeroko stosowane w pracach murarskich m.in. w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym. Istnieje szeroka gama elementów silikatowych, z których najpopularniejsze to bloczki i cegły silikatowe.

Silikaty mają wysoką gęstość, która przekłada się na dużą zdolność tłumienia dźwięków. Wyższa masa bloczków i cegieł silikatowych w porównaniu z innymi materiałami ściennymi powoduje, że można je wykorzystać do wznoszenia ciężkich, masywnych przegród, które trudno wprawić w drgania. Dzięki tej właściwości ściany murowane z elementów silikatowych stanowią skuteczną barierę dla fali akustycznej a więc chronią przed nadmiernym przenoszeniem dźwięków wewnątrz budynku oraz przenikaniem hałasów dobiegających z zewnątrz. Z wysokiej gęstości silikatów wynika również druga istotna zaleta materiału – bardzo wysoka akumulacyjność cieplna, czyli zdolność do magazynowania ciepła w przegrodzie. Dzięki tej właściwości w raz ogrzanym pomieszczeniu stabilna temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas.

Silikaty mają dużą wytrzymałość na ściskanie – można z nich wznosić cieńsze ściany o wysokiej nośności zwiększając powierzchnie pomieszczeń wewnątrz budynków. Co więcej silikaty są materiałem całkowicie niepalnym charakteryzującym się najbezpieczniejszą klasą reakcji na ogień – A1. A ich przydatność do stosowania na wymagające ściany fundamentów i piwnic podkreśla niska nasiąkliwość i wysoka mrozoodporność.

Współczesne silikaty to również szereg ułatwień wykonawczych. Przeważająca ilość elementów posiada profilowane powierzchnie czołowe, umożliwiające szybkie łączenie elementów na system pióro-wpust, bez wypełniania spoiny pionowej. Natomiast wysoka tolerancja wymiarowa elementów silikatowych pozwala na murowanie ścian na cienką spoinę. Gładka powierzchnia ścian wykonanych z bloczków i cegieł silikatowych umożliwia zastosowanie tynków cienkowarstwowych lub nawet bezpośrednie przyklejanie płytek, co jest znacznym usprawnieniem i przyspieszeniem prac wykończeniowych.

Zastosowanie bloczków i cegieł silikatowych

Z uwagi na swoją charakterystykę materiałową, bloczki i cegły silikatowe mogą z powodzeniem służyć do budowania ścian nośnych i działowych (wewnętrznych, zewnętrznych a także ścian fundamentowych i piwnicznych) w każdym rodzaju budownictwa.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.