Dzielimy dom na lokale mieszkalne

W obliczu ogólnoświatowego kryzysu, liczba możliwości na pewne inwestycje nieco zmalała. Niezależnie od rynkowych zawirowań, inwestycja w nieruchomości nadal wydaje się być pewną lokatą kapitału. Jednym z pomysłów inwestycyjnych może być podział budynku wolnostojącego – domu na lokale mieszkalne. W tym miejscu wskazać należy na to, iż przeprowadzenie takich działań mających na celu wyodrębnienie lokali mieszkalnych w ramach budynku wolnostojącego wymaga znacznych nakładów natury formalnej przede wszystkim.

Krok po kroku. Podział nieruchomości

Kwestie rodzinne (na przykład w konsekwencji dokonanego podziału majątku wspólnego małżonków) czy też potrzeba inwestycyjna często determinują dokonanie podziału nieruchomości. Z pewnością wyodrębnienie lokali mieszkalnych i ich późniejsze wynajęcie będzie zdecydowanie łatwiejsze niż wynajem całego domu. W pierwszej kolejności należy zbadać stan prawny danej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością, wówczas jej zniesienia można domagać się przed sądem. Na marginesie podkreślić należy, iż fizycznego podziału nieruchomości można dokonać wyłączając drogę sądową, poprzez wydanie w tym przedmiocie decyzji administracyjnej.

Jak to zrobić? Kwestie formalne

Do najbardziej powszechnych rodzajów podziałów możemy zaliczyć podział pionowy oraz podział poziomy. Pierwszy z nich, to wyodrębnienie tzw. bliźniaków w ramach budynku. Niezbędnym jest zgodność z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie (na przykład kwestia dostępu do drogi publicznej, itd.). Dokonanie podziału pionowego jest możliwe z pomocą geodety. W tym przypadku obligatoryjnym jest wystąpienie ze stosownym do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Procedura kończy się wydanie decyzji administracyjnej. Z kolei podział poziomu to dokonanie wyodrębnienia poszczególnych lokali mieszkalnych według tzw. osi poziomej (parter, piętro, itd.). Po dokonaniu wszelkich czynności budowlanych, należy wystąpić ze stosownych wnioskiem do starostwa celem uzyskania zaświadczenia. Dopiero po uzyskaniu takiego dokumentu można notarialnie wyodrębnić lokale. Wskazać należy, iż każdy lokal mieszkalny powinien spełniać wszelkie kryteria określone przepisami prawa rangi ustawowej. Podkreślenia wymaga fakt, iż już po wyodrębnieniu lokalu należy urządzić dla nich księgi wieczyste. Dodać również należy, iż księga wieczysta uprzednio założona dla nieruchomości (budynku) zostaje, nie będzie zlikwidowana. W treści, umownie nazywając, nieruchomości macierzystej zostanie przypisana właściwa adnotacja. Będzie ona stanowiła bowiem tzw. nieruchomość wspólną dla nieruchomości – wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

4/5 - (4 votes)

Komentarze (01)

  • Moto_Kasia

    29 grudnia 2019 / 2 lata ago

    W tym całym pędzie za optymalizacją zysków należy pamiętać o ludzkiej godności i mimo wszystko zapewnić godne warunki bytowe. Ostatnimi czasy pomysłowość rodaków sięga granic – robiąc pokój 1 osobowy z balkonu mieszkania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.