Klasyfikacja robót ziemnych

Prace ziemne stanowią jeden z elementów wchodzących w skład usług budowlanych. Ich celem jest odpowiednie przygotowanie gruntu, zgodnie z dokumentacją projektową. Jest to niezbędny etap każdej inwestycji, wykonywany przez profesjonalną firmę budowlaną. Wszelkie działania zaliczane do tej pojemnej grupy wykonuje się przed przygotowaniem fundamentów. Niezwykle ważne jest dokładne trzymanie się wytycznych z dokumentacji, gdyż prace w ogromnym stopniu przekładają się na wszelkie późniejsze etapy. W jaki sposób można sklasyfikować roboty ziemne?

Prace ziemne – podstawowe typy

Podstawowa klasyfikacja dotyczy zakresu czynności jakie wykonuje się na poszczególnych etapach. Ogólnie rzecz biorąc jest on bardzo szeroki. Jak zatem wygląda podział?

  • Prace o charakterze przygotowawczym – jak sama nazwa wskazuje, na tym etapie wykonuje się wszelkie roboty mające na celu przygotowanie gruntu do kolejnych etapów. Pierwszym krokiem jest pozbycie się wszelkich niepotrzebnych obiektów. Dokonuje się zatem rozbiórki istniejącej zabudowy, usuwa się lub przesuwa w inne miejsce linie łącznościowe oraz energetyczne. Konieczne jest także pozbycie się mało wartościowej zieleni, typu krzewy czy darnina. Na tym etapie usuwa się warstwę ziemi roślinnej oraz obniża lustro wody gruntowej. Po wykonaniu wszystkich tych czynności, przy pomocy słupków oraz innych oznaczeń, wytycza się miejsce gdzie mają zostać wykonane prace ziemne.
  • Prace podstawowe – można określić je jako wszystkie aktywności mające na celu dokonanie zmian w ukształtowaniu terenu. W tym celu wykonywane są m.in. wykopy, nasypy, zasypki i podsypki. Za pomocą ciężkich maszyn usuwa się urobek, który trafia w wyznaczone miejsce. Jeśli wykopy nie mają charakteru tymczasowego, konieczne jest także umocnienie skarp. Dzięki temu, można zapobiec sytuacji, w której doszłoby do osunięcia się ziemi. Na tym etapie konieczne może być odwadnianie wykopów, polegające na wykopaniu rowów mających odprowadzać deszczówkę poza teren, gdzie przeprowadzane są prace ziemne.
  • Prace wykończeniowe – to ostatnia część robót, związana z wykonywaniem czynności mających na celu ostateczne ukształtowanie terenu. Firmy świadczące usługi budowlane zajmują się m.in. profilowaniem nasypów. Oprócz tego, wyrównuje się dna wykopów i skarpy. Kolejnym krokiem są prace ogrodowe. Konieczne jest przede wszystkim ułożenie nowej warstwy ziemi roślinnej oraz darni. Wykończenie obejmuje ponadto tworzenie małej architektury ogrodowej.

Prace ziemne muszą być prowadzone z uwzględnieniem położenia wszelkich instalacji. Dzięki temu uda się uniknąć sytuacji naruszenia ich struktury, co wiąże się z koniecznością przerwania robót.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Stakopbud  – prace ziemne Kraków.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.