Rzeczoznawca majątkowy

Rynek nieruchomości jest rynkiem zróżnicowanym cenowo oraz lokalizacyjnie. Niezależnie od rodzaju posiadanej nieruchomości, oczywistym staje się, że sprzedającemu zależy na sprzedaniu nieruchomości za jak najbardziej korzystną cenę, aby nie stracić na przeprowadzonej transakcji. cenie. Nie każdy jednak posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Co zatem zrobić, aby oszacowana cena była adekwatna do stanu i cech nieruchomości oraz miała swoje odzwierciedlenie na rynku? Najlepiej w takich sytuacjach podjąć współpracę ze specjalistą w tej dziedzinie, czyli rzeczoznawcą majątkowym. Kim jest i jak wygląda proces wyceny?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości. Owe uprawnienia nadawane są przez odpowiedniego Ministra po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego oraz odbyciu praktyki zawodowej. Rzeczoznawcą może zostać wyłącznie osoba, która posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła studia z zakresu wyceny nieruchomości (lub ukończyła studia wyższe spełniające minima programowa studiów podyplomowych w tym zakresie). Rzeczoznawca majątkowy uprawniony jest do określania wartości nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego i opinii o wartości. Więcej na stronie wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-jaworzno.

Wybierając rzeczoznawcę do współpracy, należy wziąć pod uwagę rodzaj usług, jakie wykonuje. Na terenie województwa śląskiego i najbliższych powiatach województwa małopolskiego swoje usługi oferuje rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk w zakresie swoich usług sporządza operaty szacunkowe oraz opinie o wartości nieruchomości. Usługa wykonywana jest między innymi w celu określenia ceny transakcyjnej sprzedaży, dla potrzeb ustalenia wysokości darowizny, podziału majątku oraz zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny?

To jakie dokumenty potrzebne będą w procesie wyceny nieruchomości, zależy od danej nieruchomości oraz celu dla którego jest sporządzony operat szacunkowy. Przykładowo w przypadku lokalu mieszkalnego lub innego niż mieszkalnego niezbędne będą takie dokumenty jak numer księgi wieczystej, akt notarialny lub umowa przedwstępna sprzedaży, wypis z kartoteki lokali lub rzuty inwentaryzacyjne. W przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej potrzebne będą dodatkowo mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, mapa zasadnicza, pozwolenie na budowę oraz dokumentacja techniczna. Zakres potrzebnych dokumentów omawiany jest każdorazową między rzeczoznawcą a zlecającym.

Źródło informacji – http://www.wycenawlodarczyk.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.