Zadania nadzoru geologicznego

Ogólnie przyjęło się, że zadaniem nadzoru geologiczne jest przestrzeganie zgodności wykonywania robót z zatwierdzonym wcześniej projektem badań geologicznych. Tylko co to właściwie oznacza? Jakie dokładnie zadania spoczywają na osobie sprawującej nadzór geologiczny?

Sprawowanie pieczy nad przebiegiem prac

Przede wszystkim nadzór geologiczny opiera się na sprawowaniu pieczy nad przebiegiem wszystkich robót. Oznacza to, że fachowiec musi na bieżąco sprawdzać, czy prowadzone prace są zgodne z tym, co zostało zatwierdzone w projekcie badań geologicznych. Ma to szczególne zastosowanie co do miejsca wykonywania poszczególnych wyrobisk, czy zachowania kolejności ich wykonywania.

To jednak nie wszystko, ponieważ nadzór geologiczny opiera się również na czuwaniu nad metodyką wykonywania poszczególnych prac ze względu na zamierzonych ich cel, jak również na sprawowaniu pieczy nad przestrzeganiem ustalonej technologii robót w taki sposób, aby prace mogły dać wyniki zapewniające realizację zadania geologicznego.

Korygowanie zatwierdzonego projektu badań geologicznych.

W geście nadzorcy leży również korygowanie zatwierdzonego projektu badań geologicznych, gdy okaże się, że w wyniku bieżących robót trzeba nanieść jakieś poprawki. To jednak nie oznacza, że ekspert może nanosić dowolnie poprawki do danego projektu i sprawić, że zmieni się on całkowicie. Jego rola opiera się do korygowania zatwierdzonego szkicu w granicach upoważnienia zawartego w decyzji o zatwierdzeniu tego projektu.

Przeprowadzanie badań i pomiarów

Zadaniem fachowca będzie również przeprowadzanie badań, czy pomiarów. Pierwsze z nich dotyczą położenia i przeprowadza się je po to, aby sprawdzić, jak będzie zachowywać się grunt w czasie działania warunków pogodowych, w tym np. opadów deszczu. To również nadzór geologiczny budowy wykonuje prace polegające na badaniu poziomu wód gruntowych, czy badania niezbędne do określenia rodzaju i klasy gleby na danym terenie. W zakresie obowiązków osoby sprawującej nadzór leży również współpraca w badaniach specjalnych.

Nanoszenie wpisów do dzienników budowy

Co więcej, wszystkie zadania związane ze sprawowaniem nadzoru geologicznego wiążą się ze wpisami do dzienników budowy. Oczywiście odpowiednie adnotacje musi nanieść osoba sprawująca pieczę nad przebiegiem wszystkich zadań, więc należy to do nadzorcy budowy i jeśli sam nie wyjdzie z taką inicjatywą, to inwestor powinien upomnieć się o dopełnienie wszelkich formalności.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.