Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

Podjąłeś decyzję o tym, że chcesz zdobyć uprawnienia budowlane i popchnąć swoją karierę naprzód? To doskonały plan. Zanim przystąpisz do egzaminu, warto jednak dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, by móc ograniczyć stres związany ze zdawaniem. Zapoznaj się z naszym artykułem, a cały proces nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic, a Ty będziesz mógł ze spokojem skupić się na nauce. 

Uprawnienia budowlane – jak przystąpić do egzaminu?

Zanim będziesz mógł przetestować swoją wiedzę i zawalczyć o przyznanie uprawnień, musisz złożyć stosowny wniosek do swojej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i poczekać na jej decyzję. Nie każda osoba może przystąpić do właściwych egzaminów.

Kandydat musi spełniać określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie stosownego wykształcenia. Uprawnienia budowlane mogą zdobyć między innymi osoby, które ukończyły kierunki studiów związanych z budownictwem albo architekturą.

Poza dokumentem poświadczającym ukończenie odpowiedniej szkoły kandydat musi załączyć do wniosku także potwierdzenie tego, że odbył praktyki zawodowe, a także inne wymagane przez komisje dokumenty. Trzeba też wnieść opłatę za proces kwalifikacyjny. Tylko jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, kandydat zostaje zakwalifikowany na egzamin na uprawnienia budowlane.

Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane?

Egzaminy tego typu odbywają się dwa razy do roku. Osoby, które starają się zdobyć uprawnienia budowlane architektoniczne, podchodzą do nich w innych terminach niż pozostali, gdyż odpowiada za nie Izba Architektów RP.

Egzamin na uprawnienia budowlane dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich jest pisemna. Czas trwania egzaminu zależy od rodzaju i zakresu uprawnień, o które stara się kandydat. Na takim teście pojawią się pytania o prawo budowlane i związane z nim przepisy techniczno-budowlane, a także pytania dotyczące obranej specjalizacji i powiązanych z nią aktów prawnych. Oprócz tego egzamin pisemny testuje też znajomość kodeksu administracyjnego.

Pisemna część egzaminu na uprawnienia budowlane jest przeprowadzana w formie testu. Każde pytanie ma trzy różne odpowiedzi, z których należy wybrać tę właściwą. Wyniki publikowane są często w ten sam dzień, w którym odbył się egzamin.

Uprawnienia budowlane – egzamin ustny

Do tej części egzaminu na uprawnienia budowlane podchodzą tylko osoby, które uzyskały pozytywny wynik w części pisemnej. Ustne odpytywanie odbywa się przed komisją złożoną ze specjalistów reprezentujących daną branżę budowlaną. Samo spotkanie z komisją i przeprowadzenie egzaminu odbywa się zazwyczaj w siedzibie Izby Inżynierów Budownictwa w ciągu kilku dni od zaliczenia części pisemnej.

Czego spodziewać się po pytaniach na egzaminie ustnym o uprawnienia budowlane? Dotyczą one zdolności stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętności wdrażania wiedzy technicznej w życie oraz znajomości pojęć stosowanych w danej specjalności uprawnień. Kandydaci dostają też do zrealizowania zadania praktyczne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak wygląda egzamin i jak się na niego przygotować, sprawdź uprawnienia budowlane 2023 – uprawnienia-budowlane.com.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zostaw komentarz