Przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane  przeprowadzany jest w celu wyselekcjonowania osób, które kwalifikują się do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  Są to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie w kierunku budownictwo, instalacje sanitarne, elektroenergetyka, architektura lub innym kierunku technicznym, wspomnianym w rozporządzeniu. Zdany egzamin umożliwia pełnienie funkcji na stanowisku kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta. Egzamin przeprowadzany jest przez komisje kwalifikacyjne Izby Architektów RP oraz Izby Inżynierów Budownictwa odpowiednio dla osób ubiegających się o uprawnienia architektoniczne i w pozostałych specjalnościach.

uprawnienia budowlane egzamin ustny

Egzamin prowadzony jest dwa razy w roku:

– w maju i listopadzie – dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej, elektrycznej, mostowej, telekomunikacyjnej, hydrotechnicznej, kolejowej i wyburzeniowej,

– w czerwcu i grudniu – dla specjalności architektonicznej.

Egzamin złożony jest z dwóch części – pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny prowadzony jest w formie testu. Test jest podobny do tego, który zdaje się na prawo jazdy. Jest to test jednokrotnego wyboru z trzech proponowanych odpowiedzi. Co ciekawe, test w całej Polsce prowadzony jest jednego dnia, o tej samej porze. Egzamin ustny natomiast każda z okręgowych Izb prowadzi swoim tempem. Do tej części podchodzą tylko kandydaci z pozytywnym wynikiem z testu.

Nauka egzamin uprawnienia budowlane

W jaki sposób efektywnie przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Nie jest to takie proste, gdyż materiału który musi znać kandydat jest znacznie więcej niż na prawo jazdy. Izba przed każdą sesją egzaminacyjną publikuje wykaz przepisów oraz norm, które musi znać kandydat. Jest to zestaw około 160 ustaw i rozporządzeń oraz kilkudziesięciu norm. Kandydat może zostać zapytany o nawet najdrobniejszy szczegół który znajduje się w tych dokumentach.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest tylko w oparciu o rozporządzenia i ustawy. Są to dość szczegółowe pytania np. jaka jest maksymalna odległość do zbiornika na nieczystości od okien w budynkach mieszkalnych lub jaka powinna być maksymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach gdzie pracuje się z komputerem (praca przy monitorze). Informacje te przy zwykłej nauce lub przeglądaniu aktu prawnego mogą zostać pominięte ze względu na ogrom informacji jakie się w nim znajdują. Najlepszym przygotowaniem jest w tym przypadku nauka gotowych pytań testowych, które znajdują się w programie uprawnienia budowlane firmy Invest Construction.

Egzamin ustny prowadzony jest w formie rozmowy z komisją egzaminacyjną polegającej na odpowiedzi na wylosowane pytania. W tym przypadku egzaminowany ma obowiązek wykazać się wiedzą nie tylko z przepisów, ale także ze znajomości procesu budowlanego pod kątem technicznych zagadnień. Przykładem pytania dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest np. omów budowę i funkcję stropodachów wentylowanych, lub przedstaw sposoby odwodnienia terenu. Program z pytaniami i opracowanymi odpowiedziami znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/program-uprawnienia-budowlane-egzamin-ustny/

uprawnienia budowlane egzamin pisemny

Który program wybrać?

Programy przygotowujące do egzaminu ustnego i pisemnego, dostępne na stornie Invest Construction dostępne są w trzech wersjach: na komputer, android i on-line. Pierwsze dwie są wersjami stacjonarnymi, niewymagającymi połączenia z intranetem. Ściągasz program na komputer z systemem Windows lub telefon / tablet z systemem Android i możesz rozpocząć naukę. Program ON-LINE działa poprzez przeglądarkę internetową. W celu skorzystania z programu należy założyć konto na serwisie uprawnienia-budowlane.com.

Wybór wersji jest sprawą indywidualną – jeśli lubisz uczyć się zarówno w pracy, szkole jak i w domu najlepsza będzie dla Ciebie wersja ON-LINE. Jeśli lubisz uczyć się w domowym zaciszu, przy komputerze wybierz wersję Na Komputer. Wersja ANDROID będzie z Tobą zawsze, gdyż jest zainstalowana na telefonie. Jest wygodna, ponieważ nie wymaga połączenia z Internetem. Możesz więc swobodnie uczyć się nawet podczas podróży.

Więcej informacji oraz programy przygotowujące znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/cennik/

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zostaw komentarz