Rozbiórka – jak należy przygotować budynek?
Bez wątpienia prace związane z rozbiórką nie należą do szybkich, łatwych i przyjemnych. Aby roboty budowlane mogły mieć miejsce, niezbędne są stosowne przygotowania do takiej właśnie rozbiórki. Zanim bowiem obiekt budowlany runie i w danym miejscu pojawi się jedynie gruz, kluczowe znaczenie ma spełnienie określonych wymogów i procedur, a te określone są w Ustawie o prawie budowlanym Dz.U.1994 nr 89 poz. 414. O co więc należy się zatroszczyć? Jakie elementy są ważne i istotne, by całość mogła być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi?

Zgłoszenie likwidacji budynku w urzędzie

Rozbiórka powinna być zgłoszona w urzędzie, jeśli budynek ma powyżej 8 metrów, jeśli jest obiektem zabytkowym lub z dobrami kultury. Ponadto, istotne znaczenie ma także prowadzenie dziennika budowy, w którym to powinny być dokonywane stosowne wpisy.

Przygotowanie budynku do rozbiórki

Jeśli właściciel działki uzyska pozwolenie na likwidację, należy odpowiednio budynek przygotować do rozbiórki. W pierwszej kolejności należy odłączyć go od mediów, czyli od prądu, wody, kanalizacji, gazu, sieci telefonicznej, jak również i internetu. Następnie należy odłączyć i przenieść wszelkie podwieszane kable i rurociągi, usunąć rury miedziane, rury ołowiane, kable energetyczne i inne, temu podobne elementy. Jeśli jakiekolwiek rzeczy można wykorzystać ponownie, te należy z miejsca rozbiórki wywieźć.

Sama procedura rozbiórki przez firmę fachowców opiera się już na kompleksowym działaniu, którego celem jest szybka, dokładna i bezpieczna likwidacja budynku. Jeśli następuje wyburzenie, tutaj zakładane są na obiekt specjalne klamry, rozporki i inne podpory, a także rynny zasypowe, by całość była wykonana tak, jak należy. W przypadku zaś rozbiórki przez firmę zajmującą się tego typu działaniami, cały budynek krok po kroku rozbierany jest ze wszystkich materiałów.

Wykorzystanie materiałów do ponownego użycia i usunięcie gruzu

Wykonując takie prace, część materiałów odkładana jest w dane miejsce, by następnie mogła być przewieziona i zabezpieczona przed zniszczeniem, aby można było je potem ponownie wykorzystać. Pozostałości, czyli wszelkie gruz, wywożone są z miejsca budowy w odpowiednie miejsce, które takie ,,trudne” odpady przyjmuje.

Całość tych działań jest niezwykle pracochłonna i skomplikowana. Chcąc pozbyć się problemu, można całość prac zlecić firmie EKO GRAND, która zajmuje się tematem kompleksowo. Oferuje ona rozbiórki w Gliwicach i w innych miastach, ale także i załatwienie kwestii pozwoleń, wszelkiej papierologii czy też usunięcia pozostałości z placu budowy. Jeśli więc profesjonalnie i kompleksowo – to tylko z dobrymi fachowcami.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zostaw komentarz