Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków

Pożar może wybuchnąć w każdej chwili i z najbardziej błahych powodów. Dlatego też niezwykle istotne jest zabezpieczenie budynków oraz stosowanie rozwiązań przeciwpożarowych, które wpłyną na szybkość rozprzestrzeniania się ognia, a w efekcie na bezpieczeństwo osób i mienia.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zastosowanie w budynku zabezpieczenia przeciwpożarowego nie jest już tylko pewnego rodzaju dodatkiem, ale jest wręcz wymagane przez przepisy prawa. Systemy zabezpieczeń dzielą się na dwie grupy. Z punktu widzenia budownictwa najważniejsze są zabezpieczenia pasywne, czyli przegrody pożarowe, zabudowy przeciwogniowe, ściany i drzwi przeciwogniowe, zabezpieczenia kabli i instalacji elektrycznych, a także specjalne impregnaty zabezpieczające drewno i stal, które spowalniają rozprzestrzenianie się ognia.

Natomiast zabezpieczenia aktywne to gaśnice, zraszacze, alarmy i sygnalizatory, hydranty i klapy dymowe. Ważny jest także system wentylacji w budynku, który odprowadza dym i znacznie poprawia widoczność oraz jakość powietrza, co z kolei ułatwia ewakuację. Kolejnym istotnym elementem bezpieczeństwa w przypadku pożaru w budynkach publicznych jest także sprzęt przeciwpożarowy oznaczony przez dobrane znaki ppoż. Dzięki nim łatwiej zlokalizować między innymi gaśnicę czy hydrant wewnętrzny, a więc szybciej można zacząć gasić pożar, jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

Zasady projektowania budynków w kontekście pożaru

Każdy obiekt powinien zostać zaprojektowany tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Jednak zagrożenia ogniem nie da się wyeliminować całkowicie. Dlatego też stosuje się cały szereg rozwiązań oraz zabezpieczeń, które mają posłużyć do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa. Zadbać należy między innymi o to, aby konstrukcja pozostawała nośna przez określony czas, dym nie rozprzestrzeniał się w obrębie budynku, ogień nie rozprzestrzeniał się na obiekty znajdujące się w sąsiedztwie oraz o to, aby można było przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w budynku. Dlatego też trzeba zastosować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, a także rozplanowanie korytarzy i pomieszczeń.

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku?

Po oddaniu obiektu do użytku odpowiedzialność przechodzi na jego właściciela lub zarządcę. Jego zadaniem powinno być wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy i wszystkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo. Musi także posiadać wiedzę z zakresu ochrony przed pożarem, zasad przeprowadzania ewakuacji oraz procedur postępowania w przypadku wybuchu pożaru.

5/5 - (1 vote)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.