Różne rodzaje systemów odwadniania dróg i sposób ich funkcjonowania

Systemy odwadniania stanowią istotny element infrastruktury drogowej. Pomagają usuwać wodę z powierzchni drogi, zapobiegają zalaniu i zapewniają bezpieczeństwo kierowcom.

Systemy odwadniania dróg składają się zazwyczaj z betonowych prefabrykatów takich jak między innymi korytka, przykanaliki, wyloty drenu, piaskowniki, przepusty i nie tylko. Tworzą one system pozwalający usunąć wodę z powierzchni drogi, zapobiegając jej gromadzeniu się i powodowaniu powodzi.

W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Indie, zbieranie wody deszczowej służy do dostarczania wody do nawadniania lub picia. W innych krajach, takich jak Australia, zbieranie wody deszczowej jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie nadmiernego polegania na zasobach wód gruntowych.

Technologie odwodnienia dróg w infrastrukturze miejskiej

Systemy odwadniania są przeznaczone do kontrolowania i kierowania wypływem wody z dala od dróg betonowych, chodników i innych utwardzonych powierzchni. Popularnie stosowane rodzaje odwodnienia dróg to:

  • Odpływy — są to kanały odprowadzające wodę z powierzchni do większego zbiornika wodnego. Często wykonywane są z rur betonowych lub stalowych.
  • Kanały — są to rury podziemne, które odprowadzają ścieki z domów i firm do oczyszczalni w celu ich oczyszczenia lub usunięcia. Kanały zbierają ścieki z małych sieci rur zwanych „liniami kanalizacyjnymi”, które łączą się z nimi w studzienkach.
  • Kanały burzowe — są to kanały, które odprowadzają wodę deszczową i roztopową (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni, takich jak – dachy, drogi, chodniki, podjazdy, parkingi. Kanały burzowe zazwyczaj są zabezpieczone przez kraty na ulicy.

Każde odwodnienie drogi musi być odpowiednio zaprojektowane, żeby zapewniać bezpieczeństwo. Całkiem inaczej projektuje się odwodnienia dróg lokalnych, a inaczej autostrad –  w szczególności jeśli chodzi o wydajność odwodnienia.

Innowacje w technologiach odwadniania dróg, których można się spodziewać w najbliższej przyszłości

Obecne zastosowanie technologii drenażu drogowego jest w dużej mierze przestarzałe i można je ulepszyć poprzez wdrażanie nowych innowacji. Istnieje wiele nowych innowacji w technologiach odwadniania dróg, których można się spodziewać w najbliższej przyszłości, w tym zaawansowane systemy, które będą wykorzystywać czujniki do wykrywania ryzyka zalania oraz bardziej efektywne sposoby usuwania stojącej wody z dróg.

Staje się to zwłaszcza istotne w przypadku zmian klimatu – bardzo ulewnych i krótkotrwałych opadów. Problem z odwodnieniami widać wtedy bardzo dobrze, gdy drogi sa zalewane potokami wody, a systemy nie nadążają z odprowadzaniem cieczy.

Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zostaw komentarz