Formalności po zakupie projektu domu

Planujemy kupić projekt domu? Samo jego nabycie to nie koniec formalności, jakie czekają nas przed zainaugurowaniem budowy. Musimy bowiem dopilnować przynajmniej kilku kwestii, które umożliwią nam rozpoczęcie inwestycji zgodnie z przepisami. Co czeka nas po zakupie planu architektonicznego budynku?

Adaptacja projektu domu

Wszystkie gotowe projekty domów muszą zostać poddane adaptacji. Jej realizację zlećmy wybranemu architektowi, który wykona projekt zagospodarowania działki na mapie geodezyjnej, dopasuje najważniejsze parametry obiektu do zapisów MPZP lub WZ oraz dostosuje go do stref obciążeń konstrukcyjnych. Podczas adaptacji architekt zadba o niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, a na nasze życzenie – dokona także indywidualnych zmian w dokumentacji. Najczęściej będą one obejmować zmianę położenia lub dodanie okien, dobudowanie piwnicy czy naniesienie nowej lokalizacji ścian działowych. Projekt domu po adaptacji wraz z odpowiednimi załącznikami umożliwi nam złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Złożenie wniosku o pozwolenie bądź zgłoszenie budowy

Gdy architekt dokona już adaptacji naszego projektu domu, możemy w lokalnym urzędzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. W tym celu powinniśmy przygotować 3 egzemplarze projektu, wypełniony formularz oraz niezbędne oświadczenia, a następnie dostarczyć je do właściwego działu architektoniczno-budowlanego. Na wydanie pozwolenia na budowę przyjdzie nam poczekać nawet 65 dni. Jeżeli urzędnik zauważy pewne braki w złożonej dokumentacji, wezwie nas do ich uzupełnienia – a okres oczekiwania na decyzję może się nieco wydłużyć. Do czasu jej otrzymania i uprawomocnienia, nie wolno nam rozpoczynać żadnych prac budowlanych na terenie posesji. Możemy także zdecydować się na złożenie projekt w trybie tradycyjnego zgłoszenia z projektem. Wówczas będziemy zmuszeni czekać na “milczącą zgodę” urzędu 21 dni. Po tym czasie, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, możemy przystępować do budowy.

Jeśli planujemy budowę niewielkiego obiektu mieszkalnego i nie chcemy czekać na uzyskanie pozwolenia ani na tradycyjne zgłoszenie możemy wybrać projekt domu o powierzchni zabudowy poniżej 70 m2, który wybudujemy na skrócone zgłoszenie. Aby móc zrealizować inwestycję w ramach ustawy Polski Ład, zapoznajmy się jeszcze z dodatkowymi wymaganiami, jakie powinniśmy spełnić. Jeżeli nasze przedsięwzięcie jest zgodne z określonymi w przepisach kryteriami, bezpośrednio po doręczeniu dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej będziemy mogli rozpocząć prace na terenie budowy.

Dziennik budowy i zgłoszenie rozpoczęcia robót

Jeżeli nasze przedsięwzięcie będziemy realizować w oparciu o pozwolenie lub tradycyjne zgłoszenie, po jego uprawomocnieniu powinniśmy zaopatrzyć się w dziennik budowy. Prowadzenie tego dokumentu powierzmy wybranemu kierownikowi budowy, dbając o systematyczność i rzetelność wpisów. Nie zapominajmy o umieszczeniu w widocznym miejscu na działce tablicy informacyjnej. Jej brak może skutkować nałożeniem kary finansowej. Ostatnim naszym krokiem będzie złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Zdecydowaliśmy się na projekt domu na zgłoszenie domu do 70m2 powierzchni zabudowy? W takim przypadku nie musimy zatrudniać kierownika ani prowadzić dziennika budowy, przejmując odpowiedzialność za samodzielne nadzorowanie przebiegu przedsięwzięcia.

Po zakupie projektu domu – ale jeszcze przed rozpoczęciem budowy – czeka nas kilka ważnych formalności. Niezbędna będzie adaptacja projektu do indywidualnych warunków panujących na działce oraz lokalnych przepisów, jak również złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie zamiaru realizacji inwestycji. Następnie pozostanie nam przygotować dziennik budowy i zatrudnić kierownika, informując PINB o zamiarze rozpoczęcia prac.

Zdjęcie: Projekt domu Parterowy 1 z kolekcji Domy z wizją

Tekst sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zostaw komentarz