Rola i znaczenie zapraw pomocniczych

Zagrożenia związane z przenikaniem wody są jednym z problemów, które nierzadko występują w wielu rodzajach budowli mających z nią styczność w dowolnej postaci. Wykonanie właściwych uszczelnień często jest dość trudne i czasochłonne, a także wiąże się z wysokimi kosztami, zwłaszcza jeśli przeciek powoduje woda wypływająca pod ciśnieniem. Jednym z najlepszych rozwiązań tego rodzaju kłopotów jest użycie odpowiednich zapraw pomocniczych.

Metody ograniczania skutków działania wody

“Woda jest jednym z większych zagrożeń dla wszystkich obiektów budowlanych, a jej obecność wiąże się z postępującymi zniszczeniami struktury materiałów, z jakich zostały wzniesione. Problemem są zarówno zachodzące zmiany chemiczne, wynikające z obecności związków rozpuszczonych w wodzie, jak i jej działanie erozyjne czy tworzenie dobrych warunków do rozwoju grzybów i pleśni. Do przecieków może dochodzić z różnych powodów – złego wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, uszkodzeń mechanicznych związanych z pracą konstrukcji czy wpływem różnych czynników zewnętrznych – wibracji, udaru lub zmiany obciążeń statycznych. Często przybierają one postać pęknięć lub szczelin, niekiedy łączą się też ze zwiększoną nasiąkliwością” – zauważa przedstawiciel firmy Immerbau, specjalizującej się w produkcji zapraw budowlanych oraz materiałów do ochrony betonu.

Walka z wodą przenikającą do wnętrza budowli może przybierać różne formy od zastosowania odwodnień całego terenu, na jakim znajduje się konkretny obiekt, po próby naprawy uszkodzeń. W przypadku fundamentów może to być ich odkopanie i ponowne zaizolowanie, a niekiedy także ułożenie specjalnej powłoki we wnętrzu. Metody tego rodzaju nie zawsze będą jednak możliwe do wykorzystania – choćby wówczas, gdy uszkodzenie znajduje się na większej głębokości albo wówczas, gdy napływająca woda napiera pod znacznym ciśnieniem, co nie pozwala na właściwe jej powstrzymywanie.

Rozwiązaniem tego problemu może być użycie zapraw, które są w stanie wnikać w strukturę materiałów i prowadzić do wypełnienia znajdujących się w niej szczelin. Stosowane w takich przypadkach materiały nie powodują powstania „korka” czy zewnętrznej powłoki, a łączą się z substancjami, które tworzą konkretny element i scalają się z nim, przedostając się do wnętrza wszelkiego rodzaju porów i szczelin. Powstające w wyniku takich zabiegów połączenie ma właściwości odpowiadające cechom materiału, który był naprawiany zarówno pod względem trwałości, jak i odporności. Znakomitym przykładem środków tego rodzaju są zaprawy pomocnicze oferowane przez firmę Immerbau.

Zaprawy pomocnicze firmy Immerbau

Jednym z najlepszych sposobów naprawy konstrukcji inżynieryjnych, budowli hydrotechnicznych, obiektów przemysłowych oraz infrastruktury podziemnej jest stosowanie zapraw pomocniczych, które pełnią funkcję trwałego i skutecznego uszczelnienia. Nadają się do stosowania w połączeniu z różnymi rodzajami materiałów budowlanych – żelbetem, betonem, tradycyjną ceramiką budowlaną, a nawet kamieniem naturalnym. Ich zaletą jest szybkie rozpoczęcie wiązania i uzyskiwanie pełnej wytrzymałości w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu z innymi technikami. Zaprawy tamponażowe oferowane przez firmę Immerbau sprawdzają się na powierzchniach pionowych i poziomych i występują w dwóch odmianach o podobnych właściwościach, lecz różnych sposobach aplikacji.

Produktem przeznaczonym do aplikacji przez osadzenie elastycznej masy uformowanej w postaci stożka, który powinien być wciśnięty w miejsce uszkodzenia, jest preparat Immerstop. Zaczyna on wiązanie po upływie 30 sekund, od momentu aplikacji i może być nakładany także pod wodą. Masa zawiera włókna sztuczne oraz cyrkonowe. Immerstop posiada atest PZH, który pozwala na stosowanie go na elementach mających kontakt z wodą pitną, jest także odporny na działanie siarczanów i produktów ropopochodnych. W kontakcie z elementami wykonanymi ze stali nie powoduje ich korozji. Preparat Immerquick to zaprawa w postaci suchej masy, która powinna być wcierana w wilgotne podłoże. W tym przypadku wiązanie zaczyna się już po 10–20 sekundach od nałożenia. Podobnie jak Immerstop jest odporny na siarczyny oraz substancje ropopochodne, oraz nie powoduje korozji stali. Cechuje się także mrozoodpornością.

Zarówno Immerstop, jak i Immerquick nadają się do stosowania w miejscach stale obciążonych wodą albo wilgocią. Sprawdzą się przy uszczelnianiu kanałów i studzienek odpływowych, zbiorników pożarowych, retencyjnych oraz przeznaczonych na wodę pitną. Można je wykorzystać przy wszelkiego rodzaju budowlach hydrotechnicznych – jazach, śluzach i kanałach. Będą znakomite także przy uszczelnianiu fundamentów, murów oporowych oraz ścian piwnic i podziemnych kondygnacji. Można z nich także korzystać przy likwidowaniu przecieków w tunelach, garażach podziemnych, silosach czy wewnątrz szybów wind.

Stosowanie zapraw tamponażowych

Zaprawy tamponażowe powstają na bazie cementu, a ich działanie jest związane z tworzeniem struktury krystalicznej wewnątrz naprawianego materiału za sprawą znajdujących się w nich domieszek. Rozrost kryształów pozwala na szybkie i dokładne wypełnianie wolnych przestrzeni i wytworzenie struktury, która jest całkowicie odporna na wnikanie wody. Z uwagi na to, że wielkość kryształów jest mniejsza niż cząsteczek wody, są one w stanie zablokować możliwość ich przenikania, a jednocześnie nie zmniejszać paroprzepuszczalności całej struktury. Ważną cechą zapraw tamponażowych jest możliwość uzyskiwania wysokiej trwałości i odporności na czynniki mechaniczne.

Podłoże przeznaczone do stosowania zapraw tamponażowych powinno być odpowiednio przygotowane. Przed ich nakładaniem niezbędne jest usunięcie wszelkich fragmentów sypkich i kruszących się, a także pozbycie się zabrudzeń. W niektórych przypadkach konieczne może być skucie lub zeszlifowanie części podłoża. Dla zagwarantowania właściwej przyczepności podłoże powinno być chropowate, co pomaga w lepszym wiązaniu zaprawy z materiałem. Zaprawy uszczelniające powinny zostać dobrze wtarte w powierzchnię podłoża, tak by mogły wypełnić wszelkie nierówności i pustki powietrzne.

Zaprawy tamponażowe o szybkim czasie wiązania są przeznaczone użycia w razie konieczności radzenia sobie z przeciekami, w tym takimi, które występują pod zwiększonym ciśnieniem. Nadają się również do wykonywania uszczelnień powierzchni, połączeń między elementami, a nawet przejść rozmaitych instalacji. Trzeba pamiętać, że są w stanie wytworzyć powłokę wodochronną na różnych podłożach. Nie można jednak zapominać, że do uzyskania odpowiednich efektów muszą być stosowane na mokry albo wilgotny materiał, w przypadku, gdy podłoże będzie suche, niezbędne okaże się właściwe zwilżenie powierzchni. Pełną wytrzymałość zaprawy uzyskują po upływie około 28 dni.

Oceń post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.