Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – najważniejsze informacje o normy

Obecne systemy pożarowe umożliwiają zapanowanie nad ogniem. Współczesne technologie pozwalają stworzyć takie mechanizmy, które radzą sobie również w przypadku płomieni niemożliwych do gaszenia za pomocą środków gaśniczych. Możliwe jest to dzięki prawu fizyki, które mówi, że do podtrzymania ognia niezbędny jest tlen. Jeśli odetniemy jego źródło lub stworzymy warunki bez tego składnika powietrza, płomienie zgasną. Pozwalają na to systemy, które wykorzystują nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu. Jakie przepisy i normy regulują produkcję takich produktów, oraz jak one wyglądają? Postaramy odpowiedzieć się skrótowo w tym artykule.

Polskie norma dotycząca wentylacji i oddymiania

Najważniejszą normą dla projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Istotne jest również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Artykuł § 270 jasno określa wymogi dotyczące instalacji wentylacji oddymiającej. Warto wymienić również normę PN-EN 12101-1:2007 dotyczącą kurtyn dymowych wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. To ona określa wymagania techniczne stawiane kurtynom dymowym.

Przeczytaj również: Przegląd produktów do zabezpieczania przejść instalacyjnych

Okresowe przeglądy jako warunek bezpiecznego budynku

Same normy nie wystarczą, jeśli chcemy, aby budynki użyteczności publicznej były w pełni bezpieczne. Systemy przeciwpożarowe i oddymiania ulegają naturalnemu zużyciu, uszkodzeniu lub dewastacji przez wandali.

W związku z powyższym niezbędnym elementem, który sprawi, że nadciśnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu będą w pełni sprawne, jest ich właściwa obsługa serwisowa. W tym zakresie należy zaufać firmom, które mają doświadczenie na rynku oraz odpowiednie certyfikaty. Więcej informacji szukaj na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.